نرم افزار همایش و کنفرانس

نسخه تک همایش حرفه ای

سامانه داوری آنلاین
درگاه پرداخت آنلاین کلیه بانک ها و درگاه های واسط
پشتیبانی 24/7

  • نامحدود (هاست قدرتمند اختصاصی آسان همایش) و قابل نصب بر روی سرور خریدار فضای میزبانی
  • فارسی و انگلیسی و عربی زبان های پشتیبانی
  • تا پایان همایش مدت استفاده
نسخه تک همایش دائمی

سامانه داوری چند سطحی با امکان داوری همزمان چندین داور
درگاه پرداخت آنلاین کلیه بانک ها و درگاه های واسط
پشتیبانی 24/7
صدور گواهی پذیرش مقاله و فاکتور مالی آنلاین

  • فضای نامحدود (هاست قدرتمند اختصاصی آسان همایش) و قابل نصب بر روی سرور خریدار فضای میزبانی
  • فارسی و انگلیسی و عربی زبان های پشتیبانی
  • دائمی مدت استفاده
نسخه پورتال نامحدود

سامانه داوری چند سطحی با امکان داوری همزمان چندین داور
درگاه پرداخت آنلاین کلیه بانک ها و درگاه های واسط
پشتیبانی 24/7
صدور گواهی پذیرش مقاله و فاکتور مالی آنلاین

  • فضای نامحدود (هاست قدرتمند اختصاصی آسان همایش) و قابل نصب بر روی سرور خریدار فضای میزبانی
  • فارسی و انگلیسی و عربی زبان های پشتیبانی
  • دائمی مدت استفاده