نرم افزار نشریه و مجله

نسخه نشریه و مجله

سامانه داوری آنلاین
درگاه پرداخت آنلاین کلیه بانک ها و درگاه های واسط
پشتیبانی 24/7

  • نامحدود (هاست قدرتمند اختصاصی آسان همایش) و قابل نصب بر روی سرور خریدار فضای میزبانی
  • فارسی و انگلیسی زبان های پشتیبانی
نسخه پورتال نشریه و مجله

سامانه داوری آنلاین
درگاه پرداخت آنلاین کلیه بانک ها و درگاه های واسط
پشتیبانی 24/7

  • نامحدود (هاست قدرتمند اختصاصی آسان همایش) و قابل نصب بر روی سرور خریدار فضای میزبانی
  • فارسی و انگلیسی زبان های پشتیبانی